Origami av leo, modell 2

Her er de forskjellige stadier for å oppnå en origami av leo, Modell 2:

Origami av leo, modell 2