Origami av leo, model 3

Här är de olika stegen för att uppnå en origami av leo, Model 3:

Origami av leo, model 3

Origami av leo, model 3