Origami av Tecken: Fisk, model 2

Här är de olika stegen för att uppnå en origami av pisces, Model 2:

Origami av Tecken: Fisk, model 2