Origami av kanin kuvert

Här är de olika stegen för att uppnå en origami av kanin kuvert:

Origami av kanin kuvert