Origami z oka

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami z oka :

Origami z oka