Trokut salveta puta

Ovdje su različite etape kako bi se postigla trokut salveta puta:

Trokut salveta puta